• DATA
  16-17 Mai 2019
 • ora
  08:00 - 19:00
 • loc
  JW Marriott
 • oras
  Bucuresti

Termene si Conditii

Bun venit pe website-ul www.hotelconference.ro (”Website-ul”). Vă aducem la cunoștință că, înainte de utilizarea Website-ului, este necesar să parcurgeți secțiunea “Termene și Condiții”. Această secțiune definește condițiile în care dumneavoastră puteți accesa și utiliza Website-ul.

Website-ul este dedicat evenimentului [TopHotel Conference] (”Evenimentul”), organizat de către Societate cu sprijinul și colaborarea partenerilor săi.

Website-ul este proprietatea societății EVENSYS CONSULT SRL (”Societatea”) cu sediul în str. Pictor Ion Negulici nr. 32, Sector 1, București, Romania, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. [J40/3885/2006], Cod Unic de Înregistrare Fiscală [18459449].
 
Utilizatorul Website-ului (”Utilizatorul”) este obligat să ia cunoștință și să accepte Termenele și Condițiile, precum și celelalte politici relevante pentru Website, bifând căsuța  „Sunt de acord cu termenele si condițiile de utilizare a Website-ului“. Prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu termenele si condițiile de utilizare a Website-ului“,  vă asumați că ați citit, înțeles și agreat să respectați obligațiile ce vă incumbă în temeiul termenelor de utilizare ale Website-ului. Dacă nu sunteți de acord cu termenele de utilizare a Website-ului, nu accesați și nu utilizați Website-ul.

Modificări ulterioare ale Website-ului și ale Termenelor și Condițiilor

 • Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând, în mod unilateral aceste Termene și Condiții, dumneavoastră având obligația de a reciti aceste Termene și Condiții cu ocazia fiecărei utilizării a Website-ului.
 • Utilizarea Website-ului ulterior modificării Termenelor și Condițiilor reprezintă acceptarea, de către dumneavoastră, a noilor Termene și Condiții.
 • Societatea își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Website-ului (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Website la momentul accesării.
 • Societatea nu pot fi ținută răspunzătoare față de Utilizator și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Website-ului.
   

Utilizarea Website-ului

 • Prin intermediul Website-ului veți putea afla informații cu privire la Eveniment, incluzând data și locația în care va avea loc Evenimentul, modalitatea de înregistrare în vederea participării, subiectele principale asupra cărora se vor concentra prezentările și discuțiile din cadrul Evenimentul precum și cu privire la Parteneri și prezentatorii care vor participa la Eveniment.
 • Înregistrarea la Eveniment se va putea realiza și prin intermediul Website-ului, prin completarea formularului pus la dispoziție în cadrul paginii web http://www.ro.hotelconference.ro/inregistrare.php#top, prin accesarea opțiunii ”Rezervă bilet conferință”. Informațiile privind cuantumul taxei de participare precum și modalitatea de plată și returnare a taxei pot fi consultate în cadrul paginii web redate mai sus.
 • Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Website-ul este dedicat Evenimentului. Pentru informații generale privind Societatea și/sau alte evenimente organizate de către Societate, vă rugăm să vizitați website-ul dedicat Societății, accesibil la următorul URL link: http://www.evensys.ro/.

Conținutul dreptului de a utiliza Website-ul

 • Societatea vă oferă o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice conținut, așa cum acesta este definit mai jos, de pe Website-ul Societății, pentru uzul dumneavoastră personal.
 • Nu vă este acordat dreptul să licențiați, republicați, distribuiți, copiați, cesionați, sublicențiați, transferați, vindeți, creați opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului Societății. Prin Conținut trebuie să se înțeleagă toate textele, formatările (inclusiv, dar fără a se limita la selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website-ul Societății) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, widget-urile, aplicațiile, reclamele, clipurile video, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele creative, fotografiile, mărcile, mărcile de serviciu, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website.
 • Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale.
 • Societatea vă acordă o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a distribui, printa, descărca și încorpora în cadrul altor website-uri conținutul disponibil la pagina web din cadrul Website-ului [http://www.ro.hotelconference.ro/resurse.php#top] constând în bannerele puse la dispoziție în legătură cu Evenimentul, exclusiv în scopul susținerii și promovării evenimentului în cadrul altor website-uri, pe durata și în modalitățile strict necesare atingerii acestui scop.
 • Nu puteți accesa sau utiliza Website-ul Societății în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul Societății sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului Societății, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul unei alte persoane de a se bucura de Website.

Legaturi către alte websiteuri

 • Website-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termene și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Societatea nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.
 • Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe Website este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar.
 • Societatea nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.
 • Prin continuarea utilizării Website-ului, utilizatorul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita Societății despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.
   

Drepturi de proprietate intelectuală

 • Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile și tot Conținutul este deținut de către Societate sau utilizat de către Societate sub licență sau cu permisiune. Aceste materiale nu pot fi copiate, decompilate, dezasamblate, modificate, repostate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sublicențiate sau transferate în orice formă de către dumneavoastră.
 • Mărcile, logourile și numele comerciale, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website-ul Societății sunt Mărci aparținând Societății si terților parteneri afiliați ai acesteia. Nimic de pe Website-ul Societății nu trebuie interpretat ca acordând, în mod implicit sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website-ul Societății, fără permisiunea, acordată în scris, a Societății sau a terței părți, titulară a Mărcii.
 • Orice utilizare comercială neautorizată a acestor materiale reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale Societății și va atrage exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și remediilor legale.
 • Fără a aduce atingere celor de mai sus, Societatea vă acordă dreptul de a utiliza bannerele puse la dispoziție în legătură cu Evenimentul în cadrul paginii web a Website-ului [http://www.ro.hotelconference.ro/resurse.php#top], în condițiile prevăzute la art. 3 de mai sus, pentru scopul promovării Evenimentului.

Declinarea răspunderii

 • Utilizatorul declară și înțelege că Societatea are dreptul să opereze orice modificări cu privire la Eveniment, inclusiv, dar fără a se limita la modificarea locației, modificarea datei Evenimentului, modificarea persoanelor invitate drept speakeri în cadrul Evenimentului, dacă aceste modificări sunt rezultatul unor evenimente exterioare voinței Societății (ex: încetarea colaborării cu proprietarul spațiului unde urma sa se organizeze Evenimentul/ cu persoana invitata drept speaker din motive imputabile acestora). In acest caz, Societatea se obligă să notifice Utilizatorii în cel mai scurt timp cu putință cu privire la modificările survenite. In cazul in care
 • Utilizatorul nu este de acord cu modificările intervenite, acesta are dreptul să solicite încetarea contractului încheiat cu Societatea cu privire la participarea la Eveniment în interiorul termenului indicat în notificare, cu consecința restituirii de către Societate a prețului achitat și pierderii dreptului Utilizatorului de a participa la Eveniment.
 • Utilizatorul declară și înțelege că Societatea nu va fi răspunzătoare pentru orice funcționare necorespunzătoare a sistemului de iluminat, sistemului electric al spațiului unde urmează să se organizeze Evenimentul, sau pentru orice funcționare defectuoasă a sistemelor audio/video, precum și a oricăror elemente hardware sau software care nu sunt proprietatea Societății și care împiedică desfășurarea în condiții optime a Evenimentului.
 • Orice pretenții în legatură cu eventualele prejudicii suferite ca urmare a funcționării defectuase a celor de mai sus se vor indrepta împotriva proprietarilor spatiului închiriat, repectiv împotriva proprietarilor echipamentelor care au funcționat în mod defectuos.
 • Utilizatorul declară și înțelege că Societatea nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru conținutul și/sau modalitatea de transmitere a informațiilor în cadrul Evenimentului de către participanții la Eveniment în calitate de speakeri, parteneri sau în orice altă calitate. Întreaga răspundere pentru originalitatea, corectitudinea, acuratețea informațiilor transmise aparține prezentatorilor invitati la Eveniment. Orice pretenții, reclamații sau sesizări formulate de către Utilizatori în legătură cu conținutul și / sau modalitatea de transmitere a informațiilor de către participanții în cadrul Evenimentului, inclusiv, dar fără limitare la, pretenții, reclamații sau sesizări privind încălcari ale drepturilor aparținând unor terțe persoane, încălcări ale normelor de ordine publică, abateri de la subiectul și tema anunțate ale Evenimentului, se vor îndrepta direct împotriva participantului la Eveniment, Societatea neavând nicio responsabilitate în acest sens.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Mai multe informații despre procesarea datelor cu caracter personal găsiți în Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.
   

Politica privind cookie-urile 

 • Website-ul utilizează cookie-uri. Mai multe informații despre cookies găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor.
   

Legea aplicabila. Litigii

 • Prezentele Termene și Condiții vor fi interpretate și guvernate de prevederile legii române.
 • Orice litigiu având ca obiect o disputa rezultând din sau aflată în legătură cu aceste Termene și Condiții sau cu utilizarea Website-ului urmează a fi soluționată de către instanțele competente din România.
   

Prin utilizarea Website-ului vă exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor Termene și Condiții de utilizare, după cum urmează: ” Modificări ulterioare ale Website-ului și ale Termenelor și Condițiilor”, ”Utilizarea Website-ului”, ” Conținutul dreptului de a utiliza Website-ul”, ” Legaturi către alte websiteuri”, ”Drepturi de proprietate intelectuală”, ”Declinarea răspunderii”, ”Legea aplicabila. Litigii”.